بیماری مزمن انسدادی ریه، علائم، پیشگیری و راه های درمان آن