ثبت و تولید اولین محصول ژنریک کپسول Budesonide و ثبت بیش از ۷۰ محصول جدید و رسیدن گردش مالی شرکت به رقمی بالغ بر **** دلار در سال ۱۳۹۸

۲۳ آذر
کوشان | فارمد | تاریخچه

۱۳۹۸

ثبت و تولید اولین محصول ژنریک کپسول Budesonide و ثبت بیش از ۷۰ محصول جدید و رسیدن […]
۲۳ آذر
کوشان | فارمد | تاریخچه

۱۳۹۷

ثبت داروی pirfenex که داروی تایید شده در درمان IPF است
۲۳ آذر
کوشان | فارمد | تاریخچه

۱۳۹۶

ثبت اولین اسپری تنفسیBAI به نام seroflo-SB
۲۳ آذر
کوشان | فارمد | تاریخچه

۱۳۹۴

تولید اولین ژنریک Metformin-ER به نام Gly-once ۱۳۹۴ و ثبت 50 محصول جدید